• Mục tiêu của ABTEC : Mang lại cho người dùng những sản phẩm xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra.
  • Triết lý kinh doanh của ABTEC: Chỉ có có lợi nhuận khi mình làm lợi cho đối tác.
  • Phương thức kinh doanh của ABTEC: Đưa đến cho người dùng cái họ cần
  • Yếu tố tạo sức cạnh tranh: Chất lượng cao - Giá phù hợp.
  • Những nhân tố làm nên thương hiệu ABTEC: Con người, Công nghệ, Trình độ quản lý, Nguồn vốn và Truyền thống.

 

slogan