Quy trình sản xuất đá mài ABTEC

Mỗi loại đá mài ABTEC đều có một quy trình sản xuất riêng biệt. Các quy trình này phụ thuộc vào chất kết dinh, hình dạng của đá, kích thước của đá, nguyên liệu đầu vào, và nhất là lĩnh vực sử dụng đá. Các quy trình đều tuân thủ nghiêm ngặt cắc quy chuẩn, đảm bảo chất lượng và độ an toàn; đồng thời luôn tiệm cận mức tối ưu chi phí sản xuất.

Mặc dù các quy trình san xuất rất khác nhau cho các loại đá mài khác nhau, song có thể hiểu qua sơ đồ tổng quát như sau:

 Sơ dồ quy trinh sản xuất đá mài có chất liên kết gốm:

V-tec

Sơ dồ quy trinh sản xuất đá mài có chất liên kết nhựa:

R-tec

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2