Đá mài dạng thỏi ABTECthoi1

Đây là đá mài có chất kết dính gốm. Chúng được dùng chủ yếu để mài sắc dụng cụ, mài mặt phẳng, mài các chi tiết máy có độ chính xác cao.

Đá mài dạng thỏi ABTEC được làm từ các hạt mài A, WA, C hoặc GC.

Các đá mài dạng hỏi ABTEC  thường có dạng khối chữ nhật. Ngoài ra, cũng có những dạng khác thích hợp cho các công việc riêng biệt.

thoi2

 

Mỗi thỏi đá, thướng được làm từ một loại hạt đồng nhất, hoặc có hai nửa với các cỡ hạt khác nhau (để mài thô và mài tinh). Cũng có loại đá với hai nữa là hai loai hạt khác nhau. Theo các cách kết hợp đó, đá sẽ được ký hiệu tương ứng là A, WA, C hoặc GC cho những thỏi có 1 loại hạt. Ký hiệu A/A; C/C; GC/GC; WA/WA cho những thỏi đá có 1 loại hạt mài nhưng có 2 nữa với 2 cỡ hạt khác nhau. Ký hiệu A/WA; C/GC v.v... cho những thỏi đá có thành phần là hai loại hat mài khác nhau.

Kích thước thông thường của các thỏi đá: (150-200)x(50-75)x(25-50)mm.