Đầu mài ABTEC

Đầu mái ABTEC được sủ dụng rộng rãi trong các ngành luyện kim, chế tạo máy, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.

Chúng được dùng để làm nhẵn ba-via vật đúc, khuôn đúc, tạo lại hình dạng cho lỗ khoan, sửa lại các công cụ khác, v.v...

Các kích cỡ hạt mài và tốc độ làm việc của đầu mài ABTEC tuân thủ theo các tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ, đảm bảo an toàn và chế độ làm việc tối ưu cho mọi trường hợp.  

Theo bộ tiêu chuẩn ANSI B7.1, các đầu mài ABTEC được chia thành các nhóm: Nhóm A, Nhóm B và nhóm W.

Đầu mài nhóm A

pointA

Đầu mài nhóm B

pointB

Đầu mài nhóm W

pointW