Đá mài liên kết gốm ABTECV2

Đá mài liên kết gốm ABTEC có ứng dụng rộng rãi. Chúng được dùng để mài bề mặt kim loại, mài tròn trong, mài tròn ngoài, mài vô tâm, v.v...  Chúng cũng được dùng để mài dụng cụ, mài ren, mài lưỡi dao, mài mũi khoan, lưỡi cưa, v.v...

Các đá mài liên kết gốm ABTEC  có thể phân loại theo hình dạng hình học thành các dạng (shape) như sau:

dang1

 

Dạng1: Hình bánh phẳng. Đây là loại thông dụng nhất. Tùy theo ứng dụng cụ thể, chúng có thành phần cấu tạo và kích thước khác nhau.

- Kích thước đá mài Dạng 1 dùng để mài phẳng và mài tròn ngoài:D=250-900mm; T=16-200mm.

- Kích thước đá mài Dạng 1 dùng để mài tròn trong:D=3-200mm; T=6-63mm

- Kích thước đá mài Dạng 1 dùng để mài vô tâm:D= 250-750mm; T=100-400.

- Kích thước đá mài Dạng 1 dùng để mài sửa dụng cụ:D=100-350mm; T=13-50mm.

dang2

 

Dạng 2: Hình ống trụ. Chúng thường được sử dụng mài bề mặt và mài tròn ngoài, với các kích thước cơ bản như sau:

D=90-600mm; T=80-150mm; W=7,5-100mm.

 

 

dang3

 

Dạng 3: Thường được dùng để sửa dụng cụ. Với các kích thước  cơ bản như sau:

D=75-750mm; T=6-60mm; U=2-15mm.

 

 

dang4

 

Dạng 4: Thường được dùng để mài sửa dụng cụ, với các kích thước cơ bản như sau:

D=200-600mm; T=8-40mm; U=4-12mm.

 

 

dang5

 

Dạng 5: Đây là một dạng thông dụng. Thường được dùng để mài bề mặt, mài vô tâm và mài tròn trong.

- Kích thước cơ bản  Dạng 5 dùng mài bề mặt:D=300-600mm; T=32-150mm; F=12-30mm; P=235-375mm

- Kích thước cơ bản  Dạng 5 dùng mài vô tâm:D=250-750mm; T=100-400mm; F=12-30mm; P=75-435mm

- Kích thước cơ bản Dạng 5 dùng mài tròn trong:D=10-180mm; T=12-50mm; F=5-30mm; P=6-100mm.

dang6

 

Dạng 6:  Chủ yếu dùng để mài sửa dụng cụ, với các kích thước cơ bản như sau:

D=40-250mm; T=25-100mm; W=4-25mm; E=5-25mm

 

 

dang7

 

Dạng 7: Đây là dạng thông dụng. Được dùng nhiều để mài bề mặt phẳng, mài tròn ngoài và mài vô tâm.

- Kích thước cơ bản của Dạng 7 dùng cho mài mặt phẳng và tròn ngoài:D= 300-900mm; T=50-300mm; F=G=10-60mm; P=200-375mm.

- Kích thước cơ bản của Dạng 7 dùng cho mài vô tâm:D=250-750mm; T=100-400mm; P=75-435mm; F=G=10-60mm.

 

V1

 

Các sản phẩm đá mài liên kết gốm ABTEC còn được sản xuất theo các dạng tiêu chuẩn khác, với các thông số khác nhau.

Tham khào các dạng đá mài ABTEC khác